รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
340 หมู่ที่ 12 ถนนสุขาภิบาล 1 บ้านโนนสว่าง   ตำบลวังเพิ่ม  อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
เบอร์โทรศัพท์ 043-399074
Email : ew_pot@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :