ติดต่อเรา
โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
340 หมู่ที่ 12 ถนนสุขาภิบาล 1 บ้านโนนสว่าง   ตำบลวังเพิ่ม  อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
เบอร์โทรศัพท์ 043-399074
Email : ew_pot@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม เลขที่ 340 หมู่ที่ 12 ถนนสุขาภิบาล1 บ้านโนนสว่าง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220