ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม (อ่าน 6358) 01 ส.ค. 59
ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 733) 16 มิ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม เรื่อง ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศ (อ่าน 783) 14 มิ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม เรื่อง ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 712) 14 มิ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล และองค์กร (อ่าน 721) 14 มิ.ย. 59
บัญรายชื่อสมุดออมทรัพย์นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มประจำปี 2559 (อ่าน 10818) 26 พ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 773) 25 พ.ค. 59
เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 7289) 18 พ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ การรับเงินนโยบายเรียนฟรีฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 878) 10 พ.ค. 59
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (อ่าน 669) 28 ก.ค. 58
เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ งบ 57 (อ่าน 875) 28 ก.ค. 58
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 624) 08 มิ.ย. 58
คำสั่งโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม ที่ 94/2558 เรื่องแต่งตั้งครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา (อ่าน 688) 18 พ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการสังคมศึกษาศาสนาและ (อ่าน 824) 11 ธ.ค. 57
ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา 2/2557 (อ่าน 684) 12 พ.ย. 57
ตารางเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2/2557 (อ่าน 1027) 28 ต.ค. 57
ตารางสอนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2/2557 (อ่าน 1227) 28 ต.ค. 57
แนบท้ายคำสั่ง รร.214 /2557 เรื่องควบคุมนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 64 (อ่าน 783) 01 ต.ค. 57
คำสั่งคณะกรรมการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน 64 ระดับศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู (อ่าน 756) 23 ก.ย. 57
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2557 (อ่าน 679) 15 ก.ย. 57
การสอบปลายภาคนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 769) 08 ก.ย. 57
การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 64 ระดับศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู (อ่าน 982) 02 ก.ย. 57
การจัดงานมุทิตาจิต บุคลากรศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเสมาสีชมพู 24 ก.ย. 57 (อ่าน 1019) 02 ก.ย. 57