ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การรับเงินนโยบายเรียนฟรีฯ ประจำปีการศึกษา 2559

แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สามารถมารับเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ      เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน พร้อมกับหนังสือเรียน ได้ที่คุณครูประจำชั้น
ของแต่ละระดับชั้น
  ระหว่างวันที่
11- 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ในเวลาราชการ

 

รายชื่อครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 1/2559

 1. ระดับชั้น  อนุบาล 1                         นางสาวเกษรา  แรกชื่น และนางสาวกัลญาภรณ์  ภูหลวง

 2. ระดับชั้น  อนุบาล 2                         นางสุนา  กองหาโคตร  และนางกุสุมา  โพธิ์บุญมา

 3. ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 1/1             นางอรพรรณ  วรรณเวช

 4. ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 1/2             นางรัตติกูล  คำยัง

 5. ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 2/1             นางวาสนา  อรัญญามา

 6. ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 2/2             นางอุบลรัตน์  อินทรบัวบุญ

 7. ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 3/1             นางสมาพร  ศิริวงศ์

 8. ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 3/2             นางเสาวนีย์  วอศิริ

 9. ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 4/1             นางออมทรัพย์  ใจชื่น

 10. ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 4/2             นายชูชาติ  แสนใส

 11. ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 5/1             นายวัชระ  ลอยชัยภูมิ

 12. ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 5/2             นายอนุพงษ์  คำยัง

 13. ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 5/3             นางวิลาวรรณ  พิมพ์โคตร

 14. ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 6/1             นางนิลุบล  ธรรมะจันโท

 15. ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 6/2             นางสาวประภาวดี  ลิอินทร์

 16. ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  1/1              นางอนงค์  สิงห์ทุย และ นายโสรส เร่งมานะวงษ์

 17. ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2               นางสาวพัชยา  กงชัยภูมิ และนายชนะ  ตำตาด

 18. ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1               นางไพรวรรณ  บุราญศรี และ นางสาวสายหยุด ผุยนวล

 19. ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2               นางศิริพร  หาพันธ์ และ นายเอกรัฐ  โกศล

 20. ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3                 นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย

   

โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2559,00:00   อ่าน 813 ครั้ง