ผลงานโรงเรียน
รางวัลโล่เกียรติยศ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”
    รางวัลโล่เกียรติยศ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” โล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแด่ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน พัฒนาภูมิปัญญาการละเล่นของเด็กไทย วันที่
24-29 มกราคม พ.ศ. 2554 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60 )
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2557,00:00   อ่าน 808 ครั้ง