วีดีโอกิจกรรม
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป.ขก.5 (อ่าน 443) 26 ม.ค. 60
งานวันเด็กโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มสพป.ขก5พ.ศ.2560 (อ่าน 436) 24 ม.ค. 60
กีฬาสีภายใน ร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป.ขก.5 ปี 2559 (อ่าน 520) 04 ม.ค. 60
พิธีถวายราชสดุดี25พฤศจิกายนพ.ศ.2559ศูนย์เสมาสีชมพู สพป.ขก.เขต5 (อ่าน 532) 30 พ.ย. 59
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มวัดใหม่สีชมพู (อ่าน 541) 23 พ.ย. 59
ทัศนะศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มสวนน้ำสตาร์ไทเกอร์ชัยภูมิ259 (อ่าน 502) 23 พ.ย. 59
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป.ขก.5นายเอนก คำยัง อวยพรก่อนเกษียณอายุราชการ2559 (อ่าน 409) 02 พ.ย. 59
VDOงานเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการและครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม ต.ค.2559 (อ่าน 317) 23 ก.ย. 59
งานเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการและครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม ต.ค.2559 (อ่าน 369) 23 ก.ย. 59
งานอบรมครูภาษาอังกฤษ อ.สีชมพู สิงหาคม2559 (อ่าน 317) 19 ส.ค. 59
งานวันวิทยาศาสตร์ ร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป.ขก.5 สิงหาคม พ.ศ.2559 (อ่าน 336) 18 ส.ค. 59
วันแม่แห่งชาติ ร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป.ขก.5ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 347) 15 ส.ค. 59
วันแม่แห่งชาติ ร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 340) 15 ส.ค. 59
ประเมินโรงเรียนสุจริต 15 ก.ค. พ.ศ.2559 ร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป.ขก. 5 (อ่าน 332) 01 ส.ค. 59
มอบทุนการศึกษาวันเข้าพรรษาโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม พ.ศ.2558 (อ่าน 341) 25 ก.ค. 59
วันสุนทรภู่โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป.ขก เขต5 พ.ศ.2559 (อ่าน 358) 28 มิ.ย. 59
วันสุนทรภู่โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 พ.ศ.2559 (อ่าน 344) 28 มิ.ย. 59
พิธีวันไหว้ครูร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป.ขก เขต 5 (อ่าน 338) 21 มิ.ย. 59
โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มร่วมทำบุญวันวิส­าขบูชาวัดสว่างโนนงาม (อ่าน 409) 23 พ.ค. 59
เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาดป.4-6โรงเรียนชุมช­นบ้านวังเพิ่ม สพป.ขก.5ค่ายลูกเสือภูผาม่าน (อ่าน 515) 23 ก.พ. 59
ประเมินตรวจเยี่ยมภายใน ร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม2558 (อ่าน 437) 15 ก.พ. 59
วันยุวกาชาดและกิจการนักเรียนโรงเรียนชุมช­นบ้านวังเพิ่ม ม.ค.พ.ศ.2559 สพป.ขก. เขต5 (อ่าน 623) 01 ก.พ. 59
งานสัปดาห์วันครูและเลี้ยงขอบคุณกองทุนโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป.ขก เขต5 (อ่าน 475) 13 ม.ค. 59
งานวันเด็กทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ ร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขก เขต 5 (อ่าน 496) 12 ม.ค. 59
งานเลี้ยงส่ง ครูจารวี ทวยภา รับตำแหน่งผู้อำนวยการ (อ่าน 497) 12 ม.ค. 59
วันคริสต์มาส (Merry Christmas)ร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป.ขก เขต 5 (อ่าน 420) 12 ม.ค. 59
กีฬาสีภายใน ร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป.ขก.5 (อ่าน 404) 05 ม.ค. 59
งานวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 5 ธันวาคมพ.ศ.2558 (อ่าน 469) 16 ธ.ค. 58
bike for dadโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป.ขก.5 (อ่าน 441) 16 ธ.ค. 58
Bike for Dad ผู้อำนวยการ สพป.ขก5และคณะ ผอ.อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 472) 16 ธ.ค. 58
งานประเพณีลอยกระทงโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม (อ่าน 445) 02 ธ.ค. 58
พิธีถวายราชสดุดี25พฤศจิกายนพ.ศ.2558 (อ่าน 390) 02 ธ.ค. 58
งานเกษียณอายุราชการคุณครูสุนทร นักการภารโรงนายแสง (อ่าน 453) 04 พ.ย. 58
วันแม่แห่งชาติ ร.ร.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 521) 13 ส.ค. 58
มอบทุนการศึกษาวันเข้าพรรษาโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม พ.ศ.2558 (อ่าน 447) 30 ก.ค. 58
วันสุนทรภู่โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 (อ่าน 530) 01 ก.ค. 58
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้า­นวังเพิ่ม (อ่าน 465) 01 ก.ค. 58
พลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี (อ่าน 644) 22 มิ.ย. 58
พิธีไหว้ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม (อ่าน 541) 15 มิ.ย. 58
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2558โรงเรียนชุม­ชนบ้านวังเพิ่มอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น (อ่าน 520) 09 มิ.ย. 58