ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๖, อาคารอเนกประสงค์
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๖, อาคารอเนกประสงค์
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 62