คณะผู้บริหาร

นายอภิชิต ปราบไพรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพัชยา กงชัยภูมิ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน