กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสมาพร ศิริวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางรัตติกูล คำยัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นายพงษ์พันธ์ ชัยสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1