กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสมปอง จักรโนวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางเสาวนีย์ วอศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางมะลิ ทวยภา
ครู คศ.3

นางวาสนา อรัญมาลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวเกษรา แรกชื่น
ครู คศ.1

นายเอกรัฐ โกศล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปิยะรัตน์ ตำตาด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2