ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศศิธร สอนนวล
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2557,14:59   อ่าน 357 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวัชรินทร์ จุมสุวรรณ
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2557,14:57   อ่าน 377 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การเข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงทิกันนิการณ์ ทวยภา
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2557,14:55   อ่าน 450 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : ทีมนักเรียน ป.1-ม.3
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2557,14:53   อ่าน 375 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ๋ ป.1-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรวิสรา จันทร์ดี
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2557,14:47   อ่าน 351 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : ทีมนักเรียน ระดับ ป.1-ม.3
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,13:56   อ่าน 346 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนัญศิริ หารคำแพง
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,13:51   อ่าน 394 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันฆ้องวงเล็ก ป.1-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศศิกานต์ โสมภูเวียง
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,13:47   อ่าน 394 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงบุษราคัม แช่มขุนทด
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,12:00   อ่าน 383 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกษฎา อั้นทอง
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,11:55   อ่าน 348 ครั้ง