ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับโล่พระราชทานชนะเลิศระดับประเทศ "กิจกรรมสาวไหม ประเภทไหมเล็ก" ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2558,14:59  อ่าน 347 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล"เหรียญเงิน" การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดนครพนม-จังหวัดมุขดาหาร
ชื่ออาจารย์ : นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2558,14:56  อ่าน 376 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล"เหรียญทองแดง" การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดนครพนม-จังหวัดมุขดาหาร
ชื่ออาจารย์ : นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2558,14:53  อ่าน 363 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล"เหรียญเงิน" การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดนครพนม-จังหวัดมุขดาหาร
ชื่ออาจารย์ : นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2558,14:47  อ่าน 360 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล"เหรียญทองแดง" การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดนครพนม-จังหวัดมุขดาหาร
ชื่ออาจารย์ : นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2558,14:46  อ่าน 347 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล"เหรียญทองแดง" การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2558,14:36  อ่าน 358 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล"เหรียญทองแดง" การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2558,14:34  อ่าน 345 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับชาติ กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม. 1-3 ระดับเหรียญทอง 8
ชื่ออาจารย์ : นายโสรส เร่งมานะวงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2558,09:03  อ่าน 353 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 กิจกรรมท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ( เดี่ยวโปงลาง ระดับชั้น ม.1-3) ระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นายโสรส เร่งมานะวงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2558,14:41  อ่าน 432 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี (การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม ผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้น ป.1 - ม.3 ) ระดับเหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นายโสรส เร่งมานะวงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2558,14:37  อ่าน 442 ครั้ง
รายละเอียด..