ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับโล่พระราชทานชนะเลิศระดับประเทศ "กิจกรรมสาวไหม ประเภทไหมเล็ก" ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2558,14:59  อ่าน 378 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล"เหรียญเงิน" การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดนครพนม-จังหวัดมุขดาหาร
ชื่ออาจารย์ : นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2558,14:56  อ่าน 413 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล"เหรียญทองแดง" การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดนครพนม-จังหวัดมุขดาหาร
ชื่ออาจารย์ : นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2558,14:53  อ่าน 400 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล"เหรียญเงิน" การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดนครพนม-จังหวัดมุขดาหาร
ชื่ออาจารย์ : นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2558,14:47  อ่าน 393 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล"เหรียญทองแดง" การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดนครพนม-จังหวัดมุขดาหาร
ชื่ออาจารย์ : นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2558,14:46  อ่าน 376 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล"เหรียญทองแดง" การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2558,14:36  อ่าน 405 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล"เหรียญทองแดง" การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2558,14:34  อ่าน 391 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม"โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การใช้โปรแกรม Dbookpro) ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นายวัชระ ลอยชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2557,22:24  อ่าน 663 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวม ผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับ ป.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดสกลนคร
ชื่ออาจารย์ : นายวัชระ ลอยชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2557,13:32  อ่าน 868 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล"เหรียญทอง" การแข่งขันการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62
ชื่ออาจารย์ : นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2557,09:48  อ่าน 451 ครั้ง
รายละเอียด..